Home บทความทั้งหมด SSL Certificate ประเภทของ SSL Certificate

ประเภทของ SSL Certificate

isA

เราสามารถจำแนกออกได้ 3 แบบหลักๆ คือ

1. Domain Validation SSL Certificate (DV)

เป็นการออกใบรับรอง SSLที่ง่ายและไวที่สุด โดยฝั่งผู้ให้บริการ SSL จะมีการตรวจสอบเพียงว่าใครเป็นเจ้าของโดเมน (ชื่อเว็บไซต์) นี้เท่านั้น ไม่มีการตรวจสอบเชิงลึกแต่อย่างใด สามารถทำได้ในเวลาไม่กี่นาที หากเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ใบรับรอง Domain Validation จะมีเพียงสัญลักษณ์กุญแจสีเขียวและคำว่า Secure เท่านั้น

2. Organization Validation SSL Certificate (OV)

ตามชื่อเลยครับ นี่คือ SSL ในระดับองค์กร โดยจะมีการตรวจสอบในเชิงลึกมากขึ้น ทั้งตัวเจ้าของโดเมน และฝั่งองค์กรว่ามีอยู่จริงหรือไม่ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และอาจต้องยื่นเอกสารบางประการที่ฝั่งผู้ให้บริการ SSL ขอเพื่อยืนยันตัวตนหรือธุรกิจนั้น ๆ โดยจะใช้เวลาตรวจมากกว่า Domain Validation พอสมควร บางครั้งอาจกินเวลาเป็นวันเลยทีเดียว โดยจะมีการระบุองค์กรไว้ในส่วน Organization ของ Certificate ด้วย

3. Extended Validation SSL Certificate (EV)

เป็นการตรวจสอบที่เข้มงวดที่สุด สำหรับ Extended Validation ซึ่งนอกจากจะถูกตรวจสอบเจ้าของโดเมน ตรวจสอบองค์กรผ่านกรมธุรกิจการค้าแบบเดียวกัน Organization Validation แล้ว ยังมีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของบริษัทด้วย เช่น มีการตั้งบริษัทมานานเท่าไหร่ เชื่อถือได้มากแค่ไหน โดยจะกินเวลาตรวจสอบราว ๆ หนึ่งถึงสองสัปดาห์

หากเราได้รับ Extended Validation แล้ว ในช่อง URL จะขึ้นกุญแจสีเขียวพร้อมกับชื่อบริษัทมาให้ เราสามารถพบได้ในเว็บไซต์ของธนาคารหรือองค์กรใหญ่ ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นการตรวจสอบในรูปแบบต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไปได้ตามผู้ให้บริการ SSL

2020 © blog.ziidev.com