Home บทความทั้งหมด Direct Admin วิธีสร้าง Sub-Domain ใน Directadmin Control Panel

วิธีสร้าง Sub-Domain ใน Directadmin Control Panel

isA

Subdomain คือโดเมนย่อยที่อยู่ภายใต้โดเมนหลักอีกชั้นหนึ่ง มีไว้เพื่อแบ่งโดเมนออกเป็นหลาย ๆ ส่วน เปรียบเสมียนว่าเรามีหลาย ๆ เว็บไซต์ภายใต้โดเมนเดียวกัน ซึ่งโดเมนหนึ่ง ๆ อาจมีโดเมนย่อยได้หลาย ๆ โดเมน


การสร้าง Subdomain มีประโยชน์มากในการทำเว็บไซต์ทั้งช่วยให้ผู้ใช้งานจำชื่อเว็บได้ง่ายขึ้น และยังสามารถจัดการไฟล์ได้สะดวก สามารถทำงานกันเป็นทีมได้ดีขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น http://client.ziimanage.com/ ส่วนของ client คือ subdomain ของ ziimanage.com สำหรับการทำ subdomain นั้นสามารถทำได้โดยคลิกที่ Subdomain Management ดังรูปด้านล่าง

สำหรับการเพิ่ม  Sub-Domain : ให้ใส่ชื่อของ Subdomain ที่คุณต้องการลงไป จากนั้นคลิกที่ปุ่ม create ระบบจะสร้าง subdomain ให้ท่านทันที โดยระบบจะสร้างโฟล์เดอร์ชื่อเดียวกับ Subdomain ของท่าน จากนั้นท่านสามารถนำไฟล์เว็บเพจที่ต้องการให้แสดงผลใน subdomain ที่สร้างใหม่เก็บไว้ในโฟล์เดอร์ชื่อเดียวกับ Subdomain ได้ทันที อย่างเช่น client. ziimanage.com จะมีโฟล์เดอร์ชื่อ client ขึ้นมาเมื่อท่านเปิดไฟล์ใน server ดู ข้อมูลสำหรับ SEO การทำ Subdomain กับ Domain name หลัก นั้นถือเป็นคนละตัวกัน เช่น client. ziimanage.com กับ ziimanage.com ถือเป็นคนละตัวกัน

การลบ Sub-domain

ถ้าต้องการลบ Subdomain ที่ได้สร้างไว้ สามารถทำได้ดังนี้

2020 © blog.ziidev.com