Home บทความทั้งหมด Direct Admin การสร้าง FTP Account ใน DirectAdmin Control Panel

การสร้าง FTP Account ใน DirectAdmin Control Panel

isA

FTP (File Transfer Protocol) เป็นโพรโทคอลที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการรับส่งไฟล์ระหว่าง Client และ Server โดยจะมีพอร์ตที่ใช้งานอยู่ 2 พอร์ต คือ พอร์ต 20 ใช้ในการรับส่งไฟล์ ส่วนอีกพอร์ตคือ พอร์ต 21 ใช้ในการควบคุมหรือส่งคำสั่ง FTP เช่น ตรวจสอบการเข้าถึงโปรแกรมจากผู้ใช้งาน เป็นต้น และในปัจจุบัน ผู้ให้บริการ Web hosting โดยส่วนใหญ่มักจะให้บริการแลกเปลี่ยนไฟล์ผ่าน FTP Server เพราะการติดตั้งระบบและการบริหารจัดการไฟล์ทำได้ง่าย สำหรับ Web Hosting ที่ใช้ DirectAdmin เป็น Web Control Panel เราสามารถจัดการกับ FTP Account ได้อย่างสะดวกง่ายดายในไม่กี่ขั้นตอน สำหรับ Web Hosting ที่ใช้ DirectAdmin เป็น Web Control Panel เราสามารถจัดการกับ FTP Account ได้อย่างสะดวกง่ายดายในไม่กี่ขั้นตอน


การสร้าง FTP Account ใน DirectAdmin

1. ให้ล๊อกอินเข้าไปใน DirectAdmin เสียก่อน ถ้ามีหลายโดเมน ให้คลิกเลือกโดเมนที่ต้องการสร้าง FTP Account และ คลิกที่ FTP Management เพื่อจัดการ FTP Account


คลิกที่ Create FTP account เพื่อสร้าง FTP Account ใหม่


Domain ไปที่โฟล์เดอร์โดเมนเนม เช่น ถ้าโดเมนของเราเป็น example.com ก็จะเป็นโฟล์เดอร์ /domains/example.com

Ftp ไปที่โฟล์เดอร์ public_ftp ของโดเมนนั้น ๆ User ไปที่โฟล์เดอร์ที่มีชื่อเดียวกันกับ

Username ภายในโฟล์เดอร์ public_html

Custom กำหนดไดเร็คทอรี่เอง


เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Create เพื่อสร้าง FTP Account ทันที เพียงแค่นี้เราก็จะได้ FTP Account ไว้ใช้งานแล้วครับ

2020 © blog.ziidev.com